Hakkında

Bakım odaklı bir işyeri
neden önemli?

Çünkü bakım odaklı iş yerleri, çalışanına gereken özeni eşit bir şekilde göstermeyi önceliklendirir. Bu iş yerleri, çalışma mekanlarındaki cinsiyetlendirilmiş rol dağılımlarının yarattığı eşitsizliklerinden kurtulmayı hedefler. Daha eşit ve kapsayıcı bir iş yeri olmak adına, buna dair araştırma yapmayı, uygulamaya geçmeyi, çalışma mekanını ve iş yeri pratiklerini kapsayıcı bir şekilde dönüştürmeyi amaçlar. 

Bu konudaki sorgulamalarımız COVID-19 salgını sonrası yeni bir aciliyet kazandı. Bugün daha çok uzaktan çalışıyoruz, hayatımızın ücretli ve ücretsiz alanları arasındaki sınır daha da belirsizleşti ve bu durum çalışan ebeveynler üzerindeki baskıyı arttırdı. Tüm bunlar iş yaşamında asli iş ve beceriler arasında duygusal emeğin, duygusal zekanın, empati ve mukavemet gibi niteliklerin merkezi rolünü bizlere bir kez daha hatırlattı.

Daha fazla...
About Figure
Araştırma

Mekan

Fiziksel özellikler, çalışma alanları, tasarım kararları

Politika

Sosyal haklar, politika, belgeleri, mekanizmalar

Program

Çalışma grupları, eğitimler, bütçe kararları

Topluluk

Çalışma grupları, eğitimler, bütçe kararları kararları

İşin Ötesi

İş yerimizin ötesi, dış dünya ile ilişkiler, çevre

İlham Veren Hikayeler

İlham veren hikayeleri inceleyin

Bakım Odaklı İş Yeri için Kontrol Listesi

Bakım odaklı bir iş yeri nelere dikkat etmeli? Kurumlarımızı bu açılardan nasıl değerlendirilebiliriz? İş yerinde bakım odaklı bir yaklaşım hangi boyutları içerir? Bakım Odaklı İş Yerleri Kontrol Listesini doldurun, kurumunuzu beş boyut altında (mekansal, politika, program, topluluk, işin ötesi) değerlendirin. 

Section Image

Sen de hikayeni paylaş, oylamaya katıl!

Hikayeni paylaş
Chat