17 Mayıs Derneği

Story Cover Image
 • 1 year ago
 • Aras Örgen

LGBTİ+ toplumu ve aktivizmini güçlendirmeyi hedefleyen 17 Mayıs Derneği, 2 Eylül 2019’da Ankara’da kuruldu.

17 Mayıs Derneği; cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ya da cinsiyet ifadesi temelli bireysel ya da toplumsal düzeyde yaşanan her türlü ayrımcılıkla mücadele için bilimsel, kültürel, sosyal ve sanatsal, eğitsel faaliyetler yaparak aynı zamanda sosyal hizmet, savunuculuk, farkındalık ve insan hakları izleme, belgeleme ve raporlama faaliyetleri yürüterek eşit ve özgür bir toplumun inşasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu amaç ile Güçlendirme, Kapasite Geliştirme ve Savunuculuk başlıklı 3 ana programda çalışmalarına devam etmektedir.

LGBTİ+ topluluklarını ve aktivizmini güçlendirmeyi hedefleyen 17 Mayıs Derneği bu hedefe ulaşmak amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında, Ağustos 2021 itibari ile Esenlik Programını başlatmıştır. LGBTİ+ aktivistlerin ve kurumların esenlik halini arttırmaya yönelik tasarlanan programda, bireysel ve kurumsal destekler ile esenlik halinin arttırılması, aktivistlerin çalıştıkları kurumda esenlik konusunun öne çıkarılması, programın diğer faaliyetleri ile LGBTİ+ İnsan Hakları Savunucularının sistematik olarak maruz bırakıldığı ayrımcılığa ve şiddete karşı güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Bunlara ek olarak program ile 17 Mayıs Derneği'nin kendi iç prosedürlerinin de eşit, kapsayıcı ve esenlik konusunu gündeme alan bir hale getirilmesi hedeflenmiştir. Bu misyon ile bağlantılı olarak, 17 Mayıs Derneği aşağıdaki politika belgelerini oluşturmuştur:

 • Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Ana Politika, Plan ve Programlara Yerleştirme ve Yaygınlaştırma Anlayışı
 • Şiddeti İzleme ve Önleme Politika Belgesi
 • Deneysiz Satın Alma İlkeleri
 • Çevre Politikası
 • Sıfır Atık Politika Metni
 • Mobbing Önleme Belgesi
 • Örgütsel Esenlik Politika Belgesi

Yukarıda bahsi geçen tüm politika belgeleri İnsan Kaynakları Yönetim Standartları ve İdari Usuller Belgesi ile paralel olarak uygulanmaktadır. Her bir politika metni 17 Mayıs çalışanlarına ve yönetim kuruluna ek olarak, gönüllüler, stajyerler ve danışmanları da kapsamaktadır. 17 Mayıs Derneği politikalarında ‘’eş değer işe eşit ücret’’ anlayışına sahiptir. Dernek aynı zamanda çalışan esenliği için de izinlere dair ek düzenlemeler getirmiştir. Bu bağlamda; regl izni, refakat izni, yas süreci izni, çocuk izni (evcil hayvanları da kapsayacak şekilde), aileye dair izinler (partnerleri de kapsayan şekilde), hormon kullanan çalışanlar için izin pratikleri ve menopoz durumuna göre düzenlenebilen çalışma koşulları oluşturulmuştur. Dernek aynı zamanda çalışan kişilerin yaş alma süreçlerini göz önünde bulundur.

Bunlara ek olarak çalışanların mesleki gelişimlerinin desteklenmesi için ilgili eğitimlerde izin ve esnek çalışma imkanları sağlanır. 8 Mart, 21 Mart, 17 Mayıs, 20 Kasım, 25 Kasım idari tatildir. 17 Mayıs Derneği, bu politikalarından yola çıkarak yıl içerisinde dernek içinde; örgüt içi eğitimler, esenlik faaliyetleri, şiddetsizlik eğitimleri, esenlik atölyeleri, iklim atölyeleri ve çalışma kampları düzenlemektedir. Dernek tüm politika ve faaliyetleri yürütürken, Türkiye’de ve dünyada hak savunuculuğu yapan diğer örgütler ve oluşumlara da çalışmalarını yaygınlaştırmaktadır. Bu bağlamda özelliklöe örgütsel esenlik konusunda LGBTİ+ örgütlerine yönelik atölyeler düzenlemekte ve genel olarak insan hakları hareketinin esenlik meselesini gündemine alması için çalışmalarına devam etmektedir.

Website: https://www.17mayis.org/

Recent stories (5)

Story Cover Image
17 Mayıs Association
 • 1 year ago
 • Aras Örgen
Story Cover Image
Kaos GL Association
 • 1 year ago
 • Umut Güven
Story Cover Image
Cage-Free Turkey Campaign (Farm Animal Protection Association)
 • 1 year ago
 • Burcu Arslan Koçanalı
Story Cover Image
Association for Struggle Against Sexual Violence
 • 1 year ago
 • Bahar Savaş
Story Cover Image
Family Carers Ireland
 • 1 year ago
 • Nikki Dunne

Share your story, join voting

Share Your Story
Chat
Social