Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği

Story Cover Image
 • 1 year ago
 • Bahar Savaş

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği resmi olarak 2014 yılında kuruldu. Yaşam ve mücadele alanlarımızı daraltan ikili toplumsal cinsiyet kutuplaşmasına, zorunda bırakıldığımız cinsiyet pratiklerine; dilde ve toplumsal bellekte tek tipleşmiş cinsel şiddet algısına karşı durma ve bedenlerimize, sözlerimize, cinselliğimize, cinsel şiddetten hayatta kalanlar olarak öfkemize, susturulmaya çalışılan sesimize alan açma ihtiyacımızın bir sonucu olarak ortaya çıktı. CŞMD cinsel/cinselleştirilmiş şiddet ve yarattığı hasarların olmadığı bir dünya vizyonuyla destek, farkındalık ve savunuculuk çalışmaları yürütüyor. Halihazırda Güçlendirme ve Destek, Dönüştürme ve Önleme, Savunuculuk ve Kurumsal iletişim ve Örgütsel Sürdürülebilirlik başlıklı 4 ana programla çalışmalarına devam ediyor.

CŞMD her türlü ayrımcılığa karşıy, bu nedenle işe alımlara kapsayıcılık ilkesiyle yaklaşıyor. Tüm çalışanların eşit haklara sahip olduğu yatay bir örgütlenme. Herkes için güvenli bir ortam yaratmak için iç prosedürleri üzerine çalışmalar yapıyor. Tamamladıkları ve üzerinde çalıştıkları politika metinlerini; anketler ve ihtiyaç analizleri yaparak, çalışma grupları oluşturup metinleri çalışarak ve sonrasında bilgi eşitliğinin sağlanması ve belgelerin yayagınlaşması için tüm ekip beraber üzerinden geçerek finalize ediyor.

Yürürlükte olan ve üzerinde çalıştıkları politika belgeleri:

 1. Cinsel Şiddetle Mücadele Politika Metni ve Yönergesi
 2. Rüşvete ve Yolsuzluğa Karşı Kurumsal Politika Metni
 3. Risk Yönetimi ve Yönergesi
 4. Çocuk Güvenliği Politika Belgesi
 5. Toplumsal Cinsiyet Politika Belgesi
 6. İnsan Kaynakları Politika Metni
 7. Oryantasyon Rehberi
 8. Etik İç Yönetmelik
 9. Dijital İletişim Yönergesi
 10. Dijital Güvenlik Yönergesi
 11. Satın Alma Politika Belgesi
 12. Kurumsal İletişim Strateji Belgesi
 13. Kaynak Geliştirme Stratejisi
 14. Savunuculuk Stratejisi Politika metni/yönetmeliklerin tamamı

CŞMD yönetim kurulunu, çalışanlarını, gönüllülerini, stajyerlerini, bir kısmı paydaşları da kapsamaktadır. Dernek olarak esenlik çalışmalarını önemsiyor ve ek izin çalışmaları yapıyor. Bu bağlamda mensturasyon, refakat, partnerleri ve evcil hayvanları da kapsayan aile izinleri, uyum sürecinde olan çalışanların ihtiyaçları dahilinde idari izinler ve terapi izinleri veriyor.

8 Mart, 21 Mart, 25 Kasım’da isteyen kişilere yarım gün, Pride haftası seçilen 2 gün için de ekibin etkinlik ve atölyelere katılması amacıyla idari izin veriyor. CŞMD evde çalışmanın rahatlığı hem de ofiste bir arada olmanın birleştirici gücünü kullanabilmek için hibrit çalışma sistemi başlattı. Mesai saatlerini 2 alternatif halinde sunan ekip daha esnek bir çalışma sistemi yaratıyor. Çalışanların motivasyonlarını arttırmak ve sürdürülebilir bir çalışma ortamını sağlamak için; esenlik faaliyetlerikamplar, şiddetsiz iletişim eğitimleri, süpervizyon çalışmaları düzenliyor. Çalışanlarının kuir, feminist doktorlara erişimlerini kolaylaştırmak için tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırıyor ve her kişinin kendine özgü yan hak ihtiyacı olduğu bilgisiyle ve bu hakları karşılamak için 3 ayda 1 yan hak primi veriyor.

Web sitesi: https://cinselsiddetlemucadele.org/

Recent stories (5)

Story Cover Image
17 Mayıs Association
 • 11 months ago
 • Aras Örgen
Story Cover Image
Kaos GL Association
 • 11 months ago
 • Umut Güven
Story Cover Image
Cage-Free Turkey Campaign (Farm Animal Protection Association)
 • 11 months ago
 • Burcu Arslan Koçanalı
Story Cover Image
Association for Struggle Against Sexual Violence
 • 11 months ago
 • Bahar Savaş
Story Cover Image
Family Carers Ireland
 • 1 year ago
 • Nikki Dunne

Share your story, join voting

Share Your Story
Chat
Social