Family Carers Ireland

Story Cover Image
 • 1 month ago
 • Nikki Dunne

Family Carers Ireland (FCI), ülke genelinde ek ihtiyaçları olan çocuklar veya yetişkinler, fiziksel veya zihinsel engelliler, kırılgan yaşlılar, palyatif bakıma ihtiyacı olanlar veya kronik hastalıklar, zihinsel sağlık sorunları veya bağımlılık ile yaşayanlar gibi sevdiklerine bakan 500.000'den fazla aile bakıcısını destekleyen ulusal bir yardım kuruluşudur.

Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak FCI, aile bakıcılarını ve genç bakıcıları ücretsiz acil bakım planlaması, danışmanlık, özel eğitim ve öğretim programları, refah desteği, kriz yönetimi, acil durum mühlet, savunuculuk, akran destek grupları, haklar ve yetkiler ve diğer birçok girişim hakkında bilgi sağlayarak destekler.

Bakıcıların yaklaşık yarısı (%53) bakım sorumluluklarını ücretli istihdamla dengeliyor. FCI ücretli iş ile bakımı dengeleyen bu kişileri desteklemek için bir Bakım Veren İşverenler Programı oluşturmuş, bu şekilde işverenlerin işyerlerinde aile bakım sorumluluğu olanları destekleyebilmesi için onlara pratik araçlar sunmayı amaçlamıştır. Pandeminin başlangıcından bu yana Bakım Veren İşverenler Programı programı, çalışanları bire bir bakıcı klinikleri, zorlayıcı davranışlarla başa çıkma üzerine webinar oturumları, yanı sıra vekaletname ve zor yasal konularda bilgilendirme oturumları sunarak destekledi. Bakıcıların çoğunluğu kadın olduğundan ve birçoğunun çocuk bakımı sorumlulukları da olduğundan, bu program kadınların istihdamda kalmalarını desteklemektedir.

FCI işe veya okula dönmek isteyen, ücretli iş gücünün dışında kalmış bakıcılar için de Working Care Out adlı ücretsiz bir program yürütüyor. Bu kapsamda sağlık incelemeleri, tüm gün ziyaret edilebilir klinik erişimi, çevrimiçi grup desteği ve beceri geliştirme programı gibi bir dizi destek sunulmaktadır.

FCI ayrıca, Devlet ve kilit paydaşlarla ilişki kurarak bakıcı politikasını etkilemek ve ilerletmek için çalışır. FCI'ın politika ve halkla ilişkiler gündemi, bakıcıların gerçek deneyimlerine dayanmaktadır ve sağlam bir araştırma programı aracılığıyla elde edilen kanıtlarla desteklenmektedir.

Website: https://www.familycarers.ie/

Recent stories (5)

Story Cover Image
17 Mayıs Association
 • 1 month ago
 • Aras Örgen
Story Cover Image
Kaos GL Association
 • 1 month ago
 • Umut Güven
Story Cover Image
Cage-Free Turkey Campaign (Farm Animal Protection Association)
 • 1 month ago
 • Burcu Arslan Koçanalı
Story Cover Image
Association for Struggle Against Sexual Violence
 • 1 month ago
 • Bahar Savaş
Story Cover Image
Family Carers Ireland
 • 2 months ago
 • Nikki Dunne

Share your story, join voting

Share Your Story
Chat
Social