Kafessiz Türkiye Kampanyası (Çiftlik Hayvanlarını Koruma Derneği)

Story Cover Image
 • 1 year ago
 • Burcu Arslan Koçanalı

Kafessiz Türkiye, yumurtası için yetiştirilen tavukların hapsedildiği zalim ve çağdışı kafes sistemine son verilmesi için Çiftlik Hayvanlarını Koruma Derneği tarafından yürütülen kampanyadır.

2018’de temelleri atılan Kafessiz Türkiye, 2020’de Çiftlik Hayvanlarını Koruma Derneği’ne dönüştü ve bugüne kadar yüz binlerce tavuğu etkileyecek kurumsal politika değişikliği yapılmasını sağladı. Kafessiz Türkiye yeryüzündeki en acı verici sorunlardan birinin endüstriyel hayvancılık olduğuna inanıyor ve tüm Türkiye’de kafes yumurtacılığının sonlandırılması için çalışırken çalışanlarının iyi olma hallerini destekleyen uygulamalarıyla da öne çıkan bir kurum olmak istiyor.

Bu amaçla; Kafessiz Türkiye’de; farklılıkların, her bir ekip üyesini eşsiz kıldığına inanılır ve çalışanların ırk, din, dil, cinsiyet, cinsel kimlik ya da cinsel yönelim, ulusal köken, engellilik, yaş, medeni durumunu gözetmeksizin eşit fırsatlara sahip olduğu ve ayrımcılığa maruz kalmadığı bir çalışma ortamı sağlanır. İşe alım, performans değerlendirme ve ücret artışı gibi süreçlerde bireylerin ilgili değerlendirme süreci için sahip olduğu uzmanlık ve yetkinlikleri değerlendirme kriteri olarak kullanılır.

Taciz, mobbing ve her türlü ayrımcılığa hiçbir şekilde müsaade edilmediğine ilişkin net politikaları vardır. Çalışanların özel hayatları ve yaşam tarzları, Kafessiz Türkiye’nin varoluş amacına ve manevi kişiliğine zarar vermediği sürece, bağımsızdır. Karar alma sürecinde demokratik ve kolektif bir yönteme sahiptir. Açık, direkt ve saygılı iletişim desteklenir. Eşit işe eşit maaş politikası vardır.

Yıllık 32 gün ücretli izin hakkına ek olarak; regl izni, 8 haftalık babalık izni, Müslüman, Hristiyan ve Musevi çalışanları kapsayan bayram izinleri, hastalık izni, yas izni, evlat edinme izin hakkı vardır. Yurt içi veya yurt dışında gerçekleşen eğitimlere katılım için eğitim bütçesi bulunmaktadır. Çalışanların memnuniyetleri düzenli aralıklarla ölçülür. Ekip tamamen uzaktan ve esnek çalışma şartlarına sahiptir. Taciz, Mobbing ve Ayrımcılık karşıtı politikası kapsamında çalışanlara bilinçlendirme eğitimleri verilir. Çalışan veya gönüllünün, taciz, mobbing veya ayrımcılığa maruz kalması/şahit olması durumunda yapılacaklara ilişkin detaylı bir prosedür bulunur. Çalışan haklarını korumaya ve kapsayıcı çalışma ortamını sürdürmeye yönelik bu uygulamalar, İK politikalarıyla korunur ve çalışanlarla şeffaf olarak paylaşılır.

Websitesi: kafessizturkiye.com/

Recent stories (5)

Story Cover Image
17 Mayıs Association
 • 11 months ago
 • Aras Örgen
Story Cover Image
Kaos GL Association
 • 11 months ago
 • Umut Güven
Story Cover Image
Cage-Free Turkey Campaign (Farm Animal Protection Association)
 • 11 months ago
 • Burcu Arslan Koçanalı
Story Cover Image
Association for Struggle Against Sexual Violence
 • 11 months ago
 • Bahar Savaş
Story Cover Image
Family Carers Ireland
 • 1 year ago
 • Nikki Dunne

Share your story, join voting

Share Your Story
Chat
Social