Kaos GL Derneği

Story Cover Image
 • 1 year ago
 • Umut Güven

“Hayatlarımıza sahip çıkmak, varız demek için çıktık bu yola.” diyen Kaos GL ilk olarak 20 Eylül 1994’te yayımladığı dergiyle “Yalnızca seksist değil aynı zamanda heteroseksist bir toplumda yaşıyoruz.” sözleriyle seslendi herkese. 

Bugün Kaos GL Derneği 4 program alanı altında faaliyetlerine devam ediyor: i) İnsan Hakları Programı, ii) Mülteci Hakları Programı, iii) Akademik ve Kültürel Çalışmalar Programı ve iv) Medya İletişim Programı. Kaos GL Derneği; 2007 yılından bu yana hak ihlalleri yaşanmasın, ayrımcılık ve nefret yerine toplumsal barış hayatlarımıza yön versin diye insan hakları araştırmaları ve raporları yayınlıyor. 

2006 yılından bu yana Kadın Kadına Öykü Yarışması ve “Aşkın L* Hali” kitapları, “kadınlardan kadınlara, kadınlardan kadınlar için” kaleme alınan öyküleri daha çok duyurmak ve kadın kadına aşkı görünür kılmak adına önemli bir rol oynuyor. Düzenlediği sergilerle de LGBTİ+ hak savunucularını ve farklı alanlardan kişi ve kurumları bir araya getirerek alternatif bir alan yaratıyor. Ankara Queer Sanat Programı, Kaos GL’nin bu alandaki çalışmalarından bir diğeri. Dernek, 2017 yılından bugüne düzenlediği Queer Karikatür Atölyeleri’yle, toplumsal cinsiyet rollerini pekiştiren, LGBTİ+’lara yönelik ayrımcı içerik üreten cinsiyetçi karikatür ve mizaha karşı queer mizahı üretmeye çalışıyor. Bu atölyelerle birlikte yolumuzun kesiştiği çizerlerle bir arada KaosGL.org’da başladığımız karikatür yayıncılığını sürdürüyoruz. KaosGL.org internet gazetesi neredeyse 15 yıldır LGBTİ+’ların hikayelerini anlatıyor; haberin nesnesi değil öznesi olarak LGBTİ+ haberleri üretiyor. Kaos GL Dergisi’nin yanı sıra, hakemli akademik dergi KaosQueer+ ise yayıncılık faaliyetlerinin bir diğer halkası. 

Tüm bu faaliyetleri sürdürülebilir kılmak ve bu alanda çalışanların çalışma barışı ve esenliğini gözetmek için de kurum içinde bir takım düzenlemeler yapılmaktadır. 2018 yılı itibariyle çalışmalarına başlanan ve sonraki yıllarda faaliyete geçen Toplumsal Cinsiyet Çalışma Grubu, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Ana Politika, Plan ve Programlara Yerleştirme ve Yaygınlaştırma Anlayışı”, “Şiddeti İzleme ve Önleme Politika Belgesi”, “Mobbing Belgesi” ve “Esenlik Belgesi” dokümanlarını hazırladı. 

Tüm bu belgeler hazırlanırken kapsayıcılık noktasında her türlü cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, cinsiyet karakteristiği, cinsiyet ifadesi, sınıf, etnik kimlik, yaş, sağlık statüsü, HIV’le yaşamak, engellilik, hukuki statü ve fiziksel koşullar gözetilerek tartışmalar yürütüldü. 

Bununla beraber Kaos GL Derneği’nin, Türkiye’deki İnsan Kaynakları Yönetim Standartları ve İdari Usuller Belgesi’nde regl izni tanıyan ilk kurumlardan biri olduğunu söylemek mümkün. Aynı şekilde belgede, 

 • Trans ve non-binary kişilerin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda kanunların olanak verdiği ölçüde iç prosedürleri kişilerin kendilerini ve kimliklerini ifade edebildikleri biçimde düzenlenmesi; 
 • Menopoz dönemindeki çalışanların çalışma koşulları çalışanın bireysel koşulları göz önüne alınarak planlanması; 
 • Trans geçiş/uyum sürecinde olan çalışanın iyilik hali göz önünde bulundurulması ve çalışma koşulları trans geçiş/uyum sürecini destekleyecek şekilde yeniden yapılandırılması 

gibi çalışanların esenliğini gözeten uygulamalar yer almaktadır. Bütünleşik bir hak mücadelesi anlayışını gözeten Kaos GL Derneği tüm yemeklerinde vegan/vejetaryen satın alma politikalarını izler. “Deneysiz Satın Alma İlkeleri”, “Çevre Politika Belgesi” ve “Sıfır Atık Politika Belgesi” gözetilerek ofis ve ofis dışı faaliyetlerini gerçekleştirir. Dernek tüm politika ve faaliyetleri yürütürken, Türkiye’de ve dünyada hak savunuculuğu yapan diğer örgütler ve oluşumlara da çalışmalarını yaygınlaştırmaktadır.

Website: https://kaosgl.org/

Recent stories (5)

Story Cover Image
17 Mayıs Association
 • 11 months ago
 • Aras Örgen
Story Cover Image
Kaos GL Association
 • 11 months ago
 • Umut Güven
Story Cover Image
Cage-Free Turkey Campaign (Farm Animal Protection Association)
 • 11 months ago
 • Burcu Arslan Koçanalı
Story Cover Image
Association for Struggle Against Sexual Violence
 • 11 months ago
 • Bahar Savaş
Story Cover Image
Family Carers Ireland
 • 1 year ago
 • Nikki Dunne

Share your story, join voting

Share Your Story
Chat
Social