Kırmızı Şemsiye Derneği

Story Cover Image
 • 4 months ago
 • Caring Workspaces

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği, Türkiye’de yaşayan seks çalışanlarının cinsel sağlık, insan hakları ve seks işçilerini ilgilendiren diğer tüm sorunlarını gündeme taşımak, bu sorunlara karşı çözüm önerileri geliştirmek, seks işçilerini bilgilendirmek, harekete geçirmek ve yetkililer nezdinde toplumsal cinsiyet eşitliği, adalete erişim, sosyal politikaların geliştirilmesi, kamu sağlığı, ayrımcılık ve nefret suçları ile mücadele ve benzeri diğer konularda savunuculuk çalışmaları yapmak amacıyla projeler geliştiren bir sivil toplum kuruluşu.

Kırmızı Şemsiye’de milliyet, inanç, etnik köken, cinsiyet kimliği, cinsel yönelimi, cinsiyet ifadesi, yaş ayrımı fark etmeksizin tüm çalışanlar eşit haklara sahip ve işe alımlara kapsayıcı bir bakış açısıyla yaklaşıyorlar. Kırmızı Şemsiye, çalışanlarının devamlılığını sağlamak, motivasyonlarını yüksek tutmak, iş kalitesini yükseltmek ve çalışanlarının güvenli bir ortamda çalışabilmelerini sağlamak için prosedürler ve yöntemler oluşturmaya çalışıyor. Derneğin temel insan kaynakları ilkeleri arasında insana saygıyı temel alan bir anlayış oluşturmak ve etik değerleri uygulamak, katılımcı ve öğrenen bir organizasyon yaratmak, her çalışan için verimli bir iş ortamı sağlamak, çalışanlar arasında dayanışmayı ve motivasyonu artırmak için aktivite ve organizasyonlar düzenlemek, kişisel ve mesleki anlamda gelişimleri destekleyici eğitim programları oluşturmak yer alıyor.

Ayrıca Kırmızı Şemsiye Derneği, çalışanlarına 2022 Mayıs ayından itibaren hormon terapisi izni sağladıklarını açıkladı. Toplumsal cinsiyet+ prensibini benimseyen Kırmızı Şemsiye bu politika ile, trans çalışanlarının da özel sağlık ihtiyaçlarını karşılıyor.

Website: http://kirmizisemsiye.org/

Recent stories (5)

Story Cover Image
17 Mayıs Association
 • 1 month ago
 • Aras Örgen
Story Cover Image
Kaos GL Association
 • 1 month ago
 • Umut Güven
Story Cover Image
Cage-Free Turkey Campaign (Farm Animal Protection Association)
 • 1 month ago
 • Burcu Arslan Koçanalı
Story Cover Image
Association for Struggle Against Sexual Violence
 • 1 month ago
 • Bahar Savaş
Story Cover Image
Family Carers Ireland
 • 2 months ago
 • Nikki Dunne

Share your story, join voting

Share Your Story
Chat
Social